CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CÔNG NGHỆ CAO

Địa chỉ trụ sở:  Khu trung tâm, Xã Lạc Long, Huyện Kinh Môn, Hải Dương
Điện thoại: 02206518686
Email: info@cncnano.com.vn Website: https://cncnano.com.vn