Bảng giá sản phẩm

BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM

  (ÁP DỤNG TRÊN TOÀN QUỐC )


STT
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ   GIÁ
1) Sản phẩm Vua-Endophyte  (hộp 4 viên) HỘP     100.000đ
2) Sản phẩm Vua-Endophyte  (hộp 10 viên)   HỘP 250.000đ
3) Sản phẩm Vua-Endophyte  (hộp 25 viên)   HỘP   625.000đ
4) Sản phẩm Bioplant Flora  (chai 250 ml)   CHAI 150.000đ
5) Sản phẩm Bioplant Flora  (chai 500 ml)   CHAI 295.000đ
6) Sản phẩm Bioplant Flora  (chai 1000ml) CHAI 580.000đ